W Oświęcimiu i okolicach jest wiele miejsc wartych zobaczenia.

Teren byłego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu i Brzezince, stanowiący dzisiaj Muzeum Państwowe. Zwiedzającym udostępnia się tereny obu obozów z zachowanymi obiektami oraz wystawy znajdujące się w niektórych blokach. Opiekę nad zwiedzającymi sprawują przewodnicy, przekazujący informacje o obozie w językach : polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, węgierskim i włoskim.
  Zamek w Oświęcimiu - należy do czołowych zabytków średniowiecznej architektury obronnej, zachowała się średniowieczna wieża z XIII wieku należącą do najwcześniejszych budowli ceglanych w Małopolsce, a wraz z kompleksem pozostałych budowli, pochodzących z XV - XX w. Konfiguracją wzgórza zamkowego stanowi dobry przykład powiązania architektury obronnej z miastem. W zamku nocowała w 1518 roku królowa Bona Sforza. Obecnie w jego części południowej znajduje m.in. muzeum zawierające Zbiory Historyczno - Etnograficzne Ziemi Oświęcimskiej.
  Zespół kościoła i kaplicy Salezjanów w Oświęcimiu. Kościół księży Salezjanów (podominikański) z pierwszej połowy XIV w. p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Po usunięciu dominikanów z pocz. XIX w., przez cesarza Józefa II popadł w ruinę. Przejęty przez Salezjanów, odbudowany w latach 1896-1906 w stylu gotyckim przez Sławomira Odrzywolskiego, który ołtarz główny umieścił od zachodu, czym tłumaczy się dłuższe obecne prezbiterium (dawna nawa) od obecnej nawy (dawne prezbiterium), gdyż kościół był reorientowany. Rozbudowany w latach 70 i 80. XX wieku.
Kaplica Św. Jacka (dawny kapitularz) gotycka budowla z XIV w. Pod posadzką groby niektórych książąt oświęcimskich i dobrodziejów klasztoru.
  Inne obiekty zabytkowe na terenie Ziemi Oswięcimskiej warte zobaczenia to pałacyki i dwory szlacheckie w Osieku, Porębie Wielkiej, Harmężu i w Grojcu oraz drewniane kościoły w Grojcu, Osieku i Porębie Wielkiej (pochodzi XVI w.)
     

PTTK Hotel Kamieniec, ul. Zajazdowa 2, 32-600 Oświęcim, tel/fax.+0048 (33) 843-25-64 b.luks@hotel-kamieniec.com.pl
Strony www Wadowice