Destylacja ropy naftowej i jej wykorzystanie

Destylacja ropy naftowej i jej wykorzystanie

W laboratoriach powstaje bardzo wiele wynalazków jak również metod na wykonywanie wielu czynności. Niektóre z nich ze względu na skomplikowanie muszą być za każdym razem przeprowadzane w laboratoriach.

Czym jest ropa naftowa?

Wielu osobom ropa naftowa kojarzy się głównie z paliwem. Można powiedzieć że taki tok myślenia jest dość zgodny, ponieważ powstaje ono właśnie z ropy naftowej. Jednak aby powstało, ropa naftowa musi przejść wiele odpowiednich procesów. Ropa naftowa jest bowiem surowcem zaliczanym do kopalin. Zawiera bardzo wiele różnorodnych związków chemicznych i pierwiastków, takich jak azot, węglowodory gazowe, siarka czy tlen. Kopalina stanowi niezwykle cenny surowiec energetyczny dla gospodarki. Aby jednak z ropy naftowej powstało paliwo, które znane jest ze stacji benzynowych, musi ona przejść wiele procesów.

Destylacja ropy naftowej

Destylacja ropy naftowej to podstawowy proces, który zmierza do przetworzenia ropy naftowej na paliwo. Składniki ropy naftowej mają bowiem różne temperatury wrzenia, co powoduje że w ten właśnie sposób można je od siebie oddzielić. Proces ten, jeśli go rozpatrywać pod wieloma kątami może być dość złożony, jednak najprościej mówiąc polega na oddzieleniu od siebie składników ropy naftowej poprzez odpowiednie podgrzewanie surowej kopaliny. W zasadzie już na tym etapie udaje się pozyskać benzynę oraz ropę naftową, jednak aby mogły one być wykorzystywane powszechnie, konieczne jest przeprowadzanie dalszych procesów, oczyszczających pozyskane składniki.

Przemysłowe sposoby destylacji

Obecnie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na paliwo konieczne jest usprawnianie procesów destylacji ropy naftowej, aby w krótszym czasie uzyskać jak najwięcej gotowego produktu. Jednym z takich właśnie sposobów jest destylacja frakcyjna, która powszechnie stosowana jest w rafineriach ropy naftowej. Proces ten nosi również nazwę rektyfikacji lub destylacji frakcjonowanej. Główną zasadą tego procesu jest to, aby kolejne stopnie były zasilane produktami, pozyskanymi w poprzednich krokach. W rafineriach naftowych wykorzystywana jest przede wszystkim do pozyskiwania jak największej ilości benzyny oraz ropy naftowej. Ze względu na dynamiczny rozwój nowoczesnych metod również procesy takie jak destylacja ropy ulegają ciągłym zmianom, służącym przede wszystkim do przyspieszenia całego procesu i uzyskania znacznie lepszej jego wydajności.

Destylacja frakcyjna wskazywana jest jako jeden z lepszych sposobów na oczyszczanie ropy naftowej, bazujący na tych samych zasadach jak na początku.

Previous post Kristen Stewart na Czerwonym Dywanie 78. MFF w Wenecji: Odważny wybór mody