Różne rodzaje aparatów do różnych celów

Różne rodzaje aparatów do różnych celów

Jednym z najczęstszych urządzeń medycznych stosowanych w szpitalach i klinikach medycznych jest aparat ultrasonograficzny. Ten sprzęt diagnostyczny stał się podstawą w wielu miejscach ze względu na jego wszechstronność. Urządzenie to pozwala na badanie narządów wewnętrznych za pomocą fal dźwiękowych.

Jego zastosowanie znacznie wzrosło w ostatnich latach ze względu na jego nieinwazyjny charakter, zwłaszcza w położnictwie, gdzie dzieci mogą być łatwo monitorowane podczas porodu za pomocą urządzenia dopplerowskiego, które wykrywa przepływ krwi w pępowinie. Może to pomóc w wykryciu problemów i zapobiec powikłaniom lub śmierci z powodu przerwania łożyska lub stanu przedrzucawkowego poprzez pomoc lekarzom w postawieniu wczesnej diagnozy.

Obrazowanie ultradźwiękowe jest również wykorzystywane zarówno do diagnozowania, jak i leczenia wielu zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego jest jednym z przykładów). W stomatologii jest ono wykorzystywane do wykrywania próchnicy, zmian okołowierzchołkowych i innych patologii stomatologicznych.

Obraz ultrasonograficzny powstaje, gdy fale dźwiękowe poruszają tkanki i tworzą echo.

Echa te są następnie uwidaczniane przez komputer.

Obraz ten może być następnie wyświetlany na monitorze lub rejestrowany na kliszy. Ultradźwięki są używane od lat 50-tych i stały się szerzej stosowane w latach 70-tych wraz z wprowadzeniem skanerów, które produkują obrazy dwuwymiarowe.

Nowoczesna technologia ultrasonografii 3D wykorzystująca kolorowy Doppler została po raz pierwszy wprowadzona w 1991 roku.

Proces ewaluacji

Podobnie jak wszystkie urządzenia medyczne, aparaty USG ewoluowały z czasem. W latach 80. były to duże urządzenia, które musiały być przewożone na kółkach. Obecnie ultrasonografy są mniejsze i bardziej przenośne – niektóre modele mieszczą się w walizce lub teczce – inne zaś są wbudowane w stoły, które podczas badania można położyć bezpośrednio na ciele pacjenta.

Słowo „ultradźwięki” jest połączeniem przedrostka „ultra-„, oznaczającego „poza”, i „dźwięk”.

Istnieje kilka rodzajów aparatów USG, które zostały opracowane do różnych celów.

Niektóre z nich wymagają wody lub powietrza do przesyłania fal dźwiękowych, a inne działają bez żadnego medium. Trzy główne typy to:

Pulsacyjny Doppler – Używany do obrazowania przepływu krwi; Doppler to specjalna zmiana częstotliwości spowodowana przez poruszające się cele (komórki krwi).

Compressed Sensing – stosowana do obrazowania narządów, tkanek miękkich i piersi; PS wykorzystuje techniki obliczeniowe do rekonstrukcji obrazu z niekompletnych danych.

Sonografia ablacyjna – Służy do zabijania guzów poprzez niszczenie naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków o wysokiej intensywności; nazywana również HIFU (high intensity focused ultrasound).

czas urzadzic wnetrza Previous post W projektowaniu wnętrz liczy się każdy szczegół
Next post Czym jest dom produkcyjny?